Bases Ficvi

Qui pot participar en el concurs?

 • Podran participar tots els curtmetratges produïts a partir de l’1 de gener de 2019.
 • Els curtmetratges que es van inscriure en l’edició anterior no seran admesos.
 • L’àmbit del concurs és internacional.
 • Cada participant pot presentar una obra per categoria.
 • La inscripció és gratuïta

 

Temàtica i gènere

El tema i el gènere de les produccions és lliure.

Les categories a concurs són:

 • Curmetratges de FICCIÓ.
 • Curmetratges d’ANIMACIÓ.

 

Format i durada de les obres

Poden participar produccions enregistrades en qualsevol format, amb una durada màxima de 30 minuts, incloent els crèdits.

La projecció serà en vídeo digital.

Si la versió original del curtmetratge no és en Castellà o Català, s’haurà de presentar amb subtítols en una d’aquestes dues llengües.

 

Procés d’inscripció

Les inscripcions dels curtmetratges seran formalitzades pels directors/es, productors/es o els seus representants legals.

Les inscripcions es faran mitjançant les plataformes Festhome Click for Festivals

 

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció finalitza el dia 30 de juny de 2020 a les 24:00h. Les inscripcions que arribin amb data d’expedició posterior no seran acceptades.

 

Procés de selecció

Un comitè realitzarà la selecció prèvia de les obres presentades i comunicarà per correu electònic, amb antelació suficient, a tots els participants, productores i/o directors/es dels curtmetratges inscrits el nom de les obres seleccionades. El festival també comunicarà per escrit el palmarès a tots els seleccionats. El destinatari d’aquesta comunicació serà, qui consti en la fitxa d’inscripció del curtmetratge.

Les obres de caràcter publicitari no seran admeses.

Una vegada seleccionada l’obra, no podrà ser retirada de la programació del Festival.

Els curtmetratges seleccionats seran projectats públicament durant els dies del festival, entenent que els seus autors o productores n’autoritzen la projecció.

 

Projecció, ús i propietat intel·lectual dels films

Els directors o productors hauran d’assegurar-se prèviament que el contingut de la seva obra no infringeix els drets de la propietat intel·lectual o altres drets de tercers i eximeix al Comitè organitzador de qualsevol responsabilitat legal.

Uns fragments de les obres seleccionades podran ser utilitzats per la difusió i/o promoció del festival en els mitjans de comunicació.

 

Enviaments dels films per a l’exhibició

Els curtmetratges seleccionats s’hauran d’enviar en el format d’exhibició abans del 30 d’ agost de 2020 via Wetransfer o Mega a info@ficvi.com

El Festival no demana còpies de projecció fisicament. Si a alguna obra, per les seves característiques, se li requereix que sigui lliurada la còpia de projecció en (pen-drives, discs durs o suports òptics) l’organització es fa càrrec de les despeses de devolució de la còpia al productor / distribuïdor o a un altre festival, si així es reclama i únicament quan aquest enviament sigui dins de territori nacional. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, per fer front a les despeses que suposin els possibles danys o pèrdua de còpies de projecció o qualsevol altre material físic lliurat / enviat pels participants, fent-se responsable el festival de la seva reposició immediata.

 

Format d’exhibició de les obres

Els arxius  rebuts per a la projecció han de ser:

 • La resolució màxima de projecció en el Festival és de 1920×1080 (1080p) i la mínima és de 1280×720 (720p) i sempre en format panoràmic (16:9).
 • Extensió de l’arxiu: el format dels arxius rebuts ha de ser *DCP *.mov o *.mp4.
 • Códec de vídeo: el códec de vídeo utilitzat ha de ser Apple ProRes 422 o H264/MPEG4 AVC.
 • Códec d’àudio: el códec d’àudio utilitzat ha de ser AAC o PCM.

 

Material complementari de les obres seleccionades que cal enviar

 • Biofilmografia del Director.
 • 1 Fotocòpia del DNI del Director/Productor.
 • 1 Fotografia del director en format jpeg a 300 píxels de resolució.
 • 3 fotografies d’escenes del curtmetratge en format jpeg a 300 píxels de resolució.
 • Possibilitat de pòster i altre material de promoció.
 • Document de text en format .srt de la subtitulació

 

Compromís que adquiriran les obres premiades

Les empreses productores i els directors dels curtmetratges, en el moment d’inscriure les seves obres en el FICVI Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca, accepten que, en cas d’obtenir algun dels premis atorgats pel festival, inclouran una referència escrita a la concessió d’aquest premi en totes i cadascuna de les còpies del curtmetratge que distribueixin per a la seva exhibició en sales comercials, DVD, internet i/o certàmens audiovisuals, així com en tot el material informatiu i promocional imprès (press-books, cartells,etc. Aquesta referència consistirà en un text amb el premi aconseguit, acompanyat del nom del festival.

La participació en el Festival, i per tant, l’acceptació de les bases, implica aquesta cessió de drets d’emissió sense que sigui necessari cap altre requisit. L’organització es reserva el dret d’utilització parcial o total dels curtmetratges de la secció oficial, sempre sense cap finalitat comercial ni lucrativa, per a la promoció o difusió del Festival

 

Sobre la composició del jurat i les votacions

Un jurat designat per l’organització i format per representants de l’àmbit de la cultura i els mitjans audiovisuals decidirà els premis. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

El premi del públic serà decidit pels assistents al festival.

El premi del jurat jove serà decidit per una selecció d’ alumnes d’últim curs de Comunicació Audiovisual, Cinema, CF d’Audiovisuals o nous realitzadors.

En cas de considerar imprescindible atorgar algun premi ex-aequo, l’import es dividirà entre les obres considerades.

El Comitè Organitzador pot resoldre qualsevol qüestió no prevista en les bases. Les seves decisions seran inapel·lables.

 

La participació en aquest festival implica l’acceptació de les seves bases.