Bases Ficvi

Qui pot participar al concurs?

 • Podràn participar tots els curtmetratges produïts a partir de l’1 de gener de 2017.
 • Els curtmetratges que es van inscriure en l’edició anterior no seran admesos.
 • L’àmbit del concurs és internacional.
 • Cada participant pot presentar una obra per categoria.
 • La inscripció és gratuïta

 

Temàtica i gènere

El tema i el gènere de les produccions és lliure.

Les categories a concurs són:

 • Curmetratges de FICCIÓ.
 • Curmetratges d’ANIMACIÓ.

 

Format i durada de les obres

Poden participar-hi produccions enregistrades en qualsevol format, amb una durada màxima de 20 minuts, incloent-hi els crèdits.

La projecció serà en vídeo digital.

Si la versió original del curtmetratge no es en Castellà o Català, es tindrà que presentar amb subtítols en una d’aquestes dues llengües.

 

Procés d’inscripció

Les inscripcions dels films seran formalitzades pels directors/ores, productors/ores o els seus representants legals.

Les inscripcions es faran mitjançant la web del festival www.ficvi.com o fent servir les plataformes Festhome Click for Festivals

 

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció finalitza el dia 10 d’agost de 2018 a les 24:00h. Les inscripcions que arribin amb data d’expedició posterior no seran acceptades.

 

Procés de selecció

Un comitè realitzarà la selecció prèvia de les obres presentades i comunicarà per correu electònic, amb antelació suficient, a tots els participants, productores i/o directors/es dels curtmetratges inscrits el nom de les obres seleccionades. El festival també comunicarà per escrit el palmarès a tots els seleccionats. El destinatari d’aquesta comunicación será, qui consti a la fitxa d’inscripció del curtmetratge.

Les obres de caràcter publicitari no seran admeses.

Una vegada seleccionada l’obra, no podrà ser retirada de la programació del Festival.

Els curtmetratges seleccionats seran projectats públicament durant els dies del festival, entenent que els seus autors o productores n’autoritzen la projecció.

 

Projecció, ús i propietat intel·lectual dels films

Els directors o productors hauran d’assegurar-se prèviament que el contingut de la seva obra no infringeix els drets de la propietat intel·lectual o altres drets de tercers i eximeix al Comitè organitzador de qualsevol responsabilitat legal.

Uns fragments de les obres seleccionades podran ser utilitzades per la difusió i/o promoció del festival als mitjans de comunicació.

 

Enviaments dels films per a l’exhibició

Els curtmetratges seleccionats s’hauran d’enviar en el format d’exhibició abans del 15 de setembre de 2018 via Wetransfer o Mega a comite@ficvi.com .

El Festival no demana còpies de projecció fisicament. Si a alguna obra, per les seves característiques, se li requereix que sigui lliurada la còpia de projecció en (pen-drives, discs durs o suports òptics) l’organització es fa càrrec de les despeses de devolució de la còpia al productor / distribuïdor o a un altre festival, si així es reclama i únicament quan aquest enviament sigui dins de territori nacional.L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, per fer front a les despeses que suposin els possibles danys o pèrdua de còpies de projecció o qualsevol altre material físic lliurat / enviat pels participants, fent-se responsable el festival de la seva reposició immediata.

 

Format dels films per exhibició

Els fitxers de vídeo rebuts per a la projecció han de ser:

 • La resolució màxima de projecció al Festival és de 1920×1080 (1080p) i la mínima és de 1280×720 (720p) i sempre en format panoràmic (16:9).
 • Extensió de l’arxiu: el format dels arxius rebuts ha de ser *.mov o *.mp4.
 • Còdec de vídeo: el còdec de vídeo utilitzat ha de ser Apple ProRes 422 o H264/MPEG4 AVC.
 • Còdec d’àudio: el còdec d’àudio utilitzat ha de ser AAC o PCM.

 

Material complementari de les obres seleccionades que cal enviar

També cal enviar:

 • Biofilmografia del Director.
 • 1 Fotocopia del DNI del Director/Productor.
 • 1 Fotografia del director en format jpeg a 300 píxels de resolució.
 • 3 fotografies d’escenes del curtmetratge en format jpeg a 300 píxels de resolució.
 • Possibilitat de pòster i altre material de promoció.
 • Document de text en format .srt de la subtitulació

 

Compromis que adquiriran les obres premiades

Les empreses productores i els directors dels curtmetratges, en el moment d’inscriure les seves obres en el FICVI Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca, accepten que, en cas d’obtenir algun dels premis atorgats pel festival, inclouran una referència escrita a la concessió d’aquest premi en totes i cadascuna de les còpies del curtmetratge que distribueixin per a la seva exhibició en sales comercials, DVD, internet i/o certàmens audiovisuals, així com en tot el material informatiu i promocional imprès (press-books, cartells,etc. Aquesta referència consistirà en un text amb el tipus de premi aconseguit, acompanyat del nom del festival.

La participació en el Festival, i per tant, l’acceptació de les bases, implica aquesta cesió de dretcesió de drets d’emissió sense que sigui necessari cap altre requisit. L’organització es reserva el dret d’utilització parcial o total dels curtmetratges de la secció oficial, sempre sense cap finalitat comercial ni lucrativa, per a la promoció o difusió del Festival

 

Sobre la composició del jurat i les votacions

Un jurat designat per l’organització i format per representants de l’àmbit de la cultura i el mitjans audiovisuals decidirà els premis. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

El premi del públic serà decidit pels assistents al festival.

El premi del jurat jove serà decidit per alumnes d’últim curs de Comunicació Audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

En cas de considerar imprescindible otorgar algun premi ex-aequo, l’import es dividirà entre les obres considerades.

El Comitè Organitzador pot resoldre qualsevol qüestió no prevista a les bases. Les seves decisions seran inapel·lables.

 

La participació en aquest festival implica l’acceptació de les seves bases.